พิมพ์ใบสมัครข้อมูลสมัครปี ครั้งที่ 1/2554

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
หากท่านกรอกข้อมูลไว้ผิด ระบบจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลของท่านได้

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน  
  GTWLH   
กรุณาป้อนข้อมูลที่ปรากฎด้านบน  
  (ที่ปรากฎอยู่ด้านบน)

ขออภัยหมายเลขบัตรประชาชน นี้ไม่ได้ทำการสมัครสอบ หรือ ยังไม่ได้ชำระเงิน กรุณาตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนของท่านให้ถูกต้อง กรณีหากท่านชำระเงินแล้ว สอบถามได้ที่